Co je skutečným cílem zelených

Skutečné cíle zelených se zřetelně projevovaly během referenda o železničním uzlu, které proběhlo na podzim 2016. Velmi ilustrativní je výrok Miroslava Patrika, předsedy zelené neziskovky Děti Země a hlavního odpůrce přestavby železničního uzlu Brno, který pronesl při zahájení příprav tohoto referenda dne 19. 8. 2013 v tiskové zprávě:

„Referendum je nejspolehlivější cesta, jak projekt definitivně pohřbít a uvolnit městu ruce k jiným prioritám.“

Projektem Miroslav Patrik rozuměl projekt přestavby železničního uzlu Brno. Tento výrok dobře ilustruje, jaké jsou skutečné cíle zelených.

Ptáte se, kdo jsou to vlastně ti zelení? Jsou to zelené neziskovky, které se často vyznačují tím, že šikovně využívají různé dotační peníze a otázku ochrany životního prostředí politizují a zneužívají k prosazování široké neomarxistické agendy. Jsou to také některé další organizace a především jejich politické rameno – Strana zelených. Tuto netransparentní síť organizací a politiků zneužívajících ochranu životního prostředí k čerpání dotačních peněz a prosazování svých zájmů nazýváme zelení.

Koláž z novinových titulků a úryvků článků, které zachycují neuvěřitelné chování zelených během jejich vylhaného referenda na podzim 2016.

Co ukázalo referendum o železničním uzlu, které se konalo na podzim 2016?

Skutečné cíle zelených jsou však dobře zřejmé také ze dvou otázek, o kterých se hlasovalo v loňském referendu, do kterého zelení vkládali tolik úsilí a nadějí. Je třeba zdůraznit, že obě otázky formulovali zelení aktivisté, kteří toto referendum našemu městu pomocí lživé kampaně vnutili. Proto lze ze znění těchto dvou otázek dobře usuzovat na skutečné úmysly zelených.

Referendum na podzim 2016 nebylo, zejména kvůli znění otázek, rozhodováním mezi dvěma možnými variantami přestavby železničního uzlu Brno. Hlasování o první otázce bylo rozhodováním mezi nulovou variantou a pokračováním stavu nejistoty. Důsledkem kladné odpovědi na druhou otázku by bylo zastavení procesu, ve kterém jsou porovnávány dvě možné varianty nového železničního uzlu (s několika podvariantami) a který běží od roku 2012 (nyní je ve stádiu studie proveditelnosti). Stručně řečeno, skutečným smyslem loňského referenda a skutečný cílem zelených je likvidace projektu nového železničního uzlu pro Brno.

Pokud by loňské referendum dopadlo podle zelených, muselo by město prosazovat nulovou variantu nového železničního uzlu a zastavení probíhajícího srovnávacího procesu jediných dvou smysluplných variant přestavby železničního uzlu Brno (varianta Řeka a varianta Petrov). Nulová varianta, tj. pouhá oprava dosavadního nádraží, by znamenala konec nadějí města Brna a Jihomoravského kraje na rozšíření nabídky regionálních spojů, na zapojení vysokorychlostních tratí do hlavního nádraží a v horizontu několika let vymazání města Brna z mapy transevropských dopravních tras.

Zde se můžete podívat na záznam z debaty z cyklu Masarykovy debaty, která dne 16. 5. 2016 v souvislosti s referendem proběhla v sále Břetislava Bakaly. Náš komentář k této debatě si můžete přečíst v článku Videozáznam z debatního střetu k žel. uzlu a referendu. Videozáznam:

Dále Vám doporučujeme k přečtení tyto naše texty, které vznikly během naší informační kampaně před loňským referendem:

O skutečných záměrech zelených vypovídá i jejich vnímání opačného postoje a demokracie vůbec. V této souvislosti Vám doporučujeme k přečtení také tyto naše texty:

Úryvek z článku v brněnské příloze Mladé fronty Dnes ze dne 6. 9. 2016.

Deník Mladá fronta Dnes v článku ze dne 6. 9. 2016 píše, že má k dispozici blíže neurčenou „interní komunikaci“ Aliance Referendum 2016, tj. těch aktivistů, kteří si prosadili toto referendum. V této “interní komunikaci” zelení aktivisté hovoří o tom, že „se strašně hodí užiteční idioti, kteří půjdou hlasovat proti nám – něžně je v tom podporujme“. Na tom se ukazuje, jak zelení aktivisté, kteří si loňské referendum vydupali, pohrdají svobodou myšlení a demokracií. Kdo s nimi nesouhlasí, ten je pro ně užitečný idiot…

Ptáte se, proč tito aktivisté potřebovali ty, co s nimi nesouhlasí, přesvědčovat, aby k referendu přišli a hlasovali NE? Protože jejich hlavní problémem bylo zajištění dostatečné účasti v referendu. Nedosáhne-li účast v referendu alespoň 35 %, není platné. Proto lhali, že v referendu se rozhodne mezi dvěma variantami nového železničního uzlu, aby k referendu přivedli i své odpůrce a dokonce i zastánce varianty Řeka. Proto nabádali i ty, co s nimi nesouhlasí, aby přišli a třeba hlasovali NE. Tyto aktivisty nezajímala a nezajímá demokracie. Chtějí prosadit nulovou variantu železničního uzlu za každou cenu. K tomu potřebovali dosáhnout platnosti referenda, tedy účasti alespoň 35 % Brňanů s volebním právem. Proto i hlasování NE v referendu, bylo ANO těmto zeleným aktivistům. Proto tito aktivisté interně nazývají ty, co s nimi nesouhlasí a chtěli k referendu z úcty k demokracii přijít a hlasovat NE, užitečnými idioty. A proto jsme my říkali, že referendum je past. Naštěstí sklapla naprázdno…

Kam směřují zelení potom, co v referendu drtivě prohráli?

Zelení své referendum na podzim 2016 drtivě prohráli. Informační kampaň našeho spolku vedla k úspěchu, kdy účast v tomto referendu byla ještě nižší než v roce 2004. Budoucnost města Brna byla protentokrát zachráněna. Ani těžká prohra jim však nezabránila v tom, aby výsledek referenda překrucovali a vykládali jako svůj úspěch.

Jako před referendem na podzim roku 2016 i nyní zelení směřují k prosazení nulové varianty železničního uzlu Brno, tedy k tomu, aby nedošlo k přestavbě železničního uzlu Brno. Investiční proces státu je dlouhý a složitý. Než stát investuje veřejné peníze do nějakého projektu, musí proběhnout kvalifikované porovnání jeho možných variant. Proto je v případě přestavby železničního uzlu Brno zpracovávána tzv. studie proveditelnosti, která se nyní chýlí ke svému závěru.

Zeleným však tato studie proveditelnosti, světe div se, není po chuti. Proto ji zpochybňují a budou zpochybňovat. Dobře vědí, že když se zpochybněním studie proveditelnosti uspějí, v resortu Ministerstva dopravy se jen velmi těžko, a v každém případě za dlouhou dobu, najde síla prosazovat nové porovnání variant nového železničního uzlu pro Brno a tedy zpracování nové studie proveditelnosti. Dobře tedy vědí, že budou-li úspěšně napadat tuto studii proveditelnosti, přestavba brněnského železničního uzlu v následujících desetiletích neproběhne. Důsledkem bude zakonzervování současného stavu a tedy de facto prosazení nulové varianty.

Jakub Patočka, hlavní organizátor vylhaného referenda o železničním uzlu, které v Brně proběhlo v říjnu 2016, oslovil v únoru 2017 některé brněnské organizace dopisem. V tomto dopise manipuluje a překrucuje fakta a vyhrožuje dalším zbytečným a drahým referendem o železničním uzlu. Na adresu studie proveditelnosti uvádí:

Zelení chtějí shozením návrhu nového územního plánu, na kterém se pracovalo od roku 2002 do roku 2013 a na kterém se už zase, zeleným navzdory, pracuje, „resetovat“ Brno. Chtějí nenápadně zasadit klíčovým rozvojovým projektům našeho města těžkou ránu. Mezi jinými také přestavbě železničního uzlu Brno.

„Prvním krokem musí být dopis Vokřálovi: odmítnout již předem studii proveditelnosti jako studii PODVEDITELNOSTI a oznámit mu, že pokud město navrhne přesun bez schválení občany v referendu, zahájíme sběr podpisů za referendum konané se sněmovními nebo s prezidentskými volbami.“

Celý text dopisu Jakuba Patočky a náš komentář si můžete přečíst v našem článku Jakub Patočka znovu manipuluje a vyhrožuje dalším referendem. Kvůli svému destrukčnímu přístupu k problému brněnského železničního uzlu se zelení dostávají do stále větší izolace (viz článek Mladé fronty DNES ze dne 7. 3. 2017 Dvakrát ne nestačilo. Aktivisté chtějí třetí referendum o nádraží v Brně). Přesto nelze nebezpečí třetího referenda v žádném případě podcenit.

Nelze podceňovat ani jiné kroky zelených, zejména v oblasti územního plánování – viz náš článek Zelení chtějí vynulovat Brno. Nedovolme to!.

Závěr

Zeleným jde trvale o to, aby přestavba brněnského železničního uzlu neproběhla. Jde jim o to, aby nám vnutili nulovou variantu, tedy zakonzervování dnešního katastrofálního stavu. Neváhají přitom vyhrožovat třetím referendem.