Co když nám zelení vnutí další referendum

Hlasovací lístek ve vylhaném referendum, které nám vnutili zelení aktivisté. Toto referendum proběhlo 7. a 8. října 2016 současně s volbami do zastupitelstev krajů.

7. a 8. října 2016 se konalo referendum o železničním uzlu Brno, které si prosadili zelení aktivisté. V tomto referendu se hlasovalo o dvou otázkách:

  1. Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti k modernizaci železniční stanice “Brno ­hlavní nádraží” v dosavadní poloze podél ulice Nádražní?
  2. Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti s cílem prosadit, aby se nejlepší řešení modernizace železniční stanice „Brno ­hlavní nádraží“ určilo prostřednictvím soustavy otevřených návrhových soutěží?

Otázky napsali a prosadili sami aktivisté, kteří toto referendum vyvolali. Město, ani nikdo další, do znění otázek nemohl zasahovat.

Zelení1 své referendum na podzim 2016 drtivě prohráliInformační kampaň našeho spolku vedla k úspěchu, kdy účast v tomto referendu byla ještě nižší než v roce 2004. Budoucnost města Brna byla protentokrát zachráněna. Ani těžká prohra jim však nezabránila v tom, aby výsledek referenda překrucovali a vykládali jako svůj úspěch.

Skutečným smyslem referenda, které proběhlo v říjnu 2016, bylo prosazení nulové varianty přestavby železničního uzlu, tj. zachování současného nádraží se všemi jeho těžkými neduhy. Ani přes tvrdou porážku zelení tento cíl neopustili a již v těchto týdnech vytvářejí plán, jak projekt nového železničního uzlu pro Brno zhatit. Jedním z prostředků, o kterých zelení vážně uvažují, je další referendum. Bylo by to referendum již třetí (první proběhlo v roce 2004, druhé v roce 2016). Přestože je zřejmé, že se tito fanatici dostávají do stále větší izolace (viz článek Mladé fronty DNES ze dne 7. 3. 2017 Dvakrát ne nestačilo. Aktivisté chtějí třetí referendum o nádraží v Brně), nelze nebezpečí třetího referenda v žádném případě podcenit.

Pokud zelení našemu městu vnutí třetí referendum, nezbude nám, než se s nimi znovu utkat. Tým Brno+ je připraven. Tak jako během referenda v roce 2016, uděláme i tentokrát vše pro to, abychom zachránili budoucnost našeho krásného města.


Poznámky pod čarou:

  1. Ptáte se, kdo jsou to vlastně ti zelení? Jsou to zelené neziskovky, které se často vyznačují tím, že šikovně využívají různé dotační peníze a otázku ochrany životního prostředí politizují a zneužívají k prosazování široké neomarxistické agendy. Jsou to také některé další organizace a především jejich politické rameno – Strana zelených. Tuto netransparentní síť organizací a politiků zneužívajících ochranu životního prostředí k čerpání dotačních peněz a prosazování svých zájmů nazýváme zelení.