Jaké řešení doporučuje Brno+

Která varianta nového železničního uzlu je lepší? Řeka, nebo Petrov? Ano, máme na to pevný názor, ale předešleme, že mnohem důležitější je, aby k přestavbě železničního uzlu vůbec došlo. Zdaleka nejde pouze o nádraží, ale o rozsáhlou změnu v železniční soustavě na značné části území našeho města. Bez nového uzlu budou Brno míjet vysokorychlostní vlaky. Nebude možné přidávat již dnes chybějící regionální vlaky a Brno zmizí z mapy evropských dopravních tras.

Schéma tratí na území města Brna při variantě A, tj. Řeka. Je patrné, že železniční síť je významně jednodušší. To má velký význam pro budoucí rozvoj města. Zdroj: studie Dopracování variant železničního uzlu Brno

V roce 2014 zadalo město vytvoření prezentačního videa k přestavbě brněnského železničního uzlu ve variantě Řeka. Toto video můžete shlédnout zde:

Co je nejdůležitější

Zanedlouho bude dokončena studie proveditelnosti a na ni naváže proces, ve kterém stát rozhodne o výsledné variantě (více o tomto procesu v našich článcích Jaká je aktuální situace a K čemu je studie proveditelnosti a co obsahuje). Nejdůležitější bude dosáhnout v Brně dlouhodobé a výrazně většinové shody napříč politickým spektrem na tom, že výslednou variantu bude třeba co nejdříve realizovat. Nový železniční uzel naše město naléhavě potřebuje.

Je velmi pravděpodobné, až jisté, že shodu se zelenými1 bohužel nenalezneme. Principem jejich politické existence je totiž permanentní podrývání prakticky každého rozsáhlejšího dopravního projektu.

Klíčová otázka pro každého, kdo se účastní debaty o novém železničním uzlu Brno, je, zda bude podporovat každé řešení, které stát na základě studie proveditelnosti vybere? Brno+ dlouhodobě říká: ano, takto se zachováme. A to přesto, že za výrazně lepší a pro Brno dlouhodobě mnohem prospěšnější variantu považujeme variantu Řeka. Jsou stejného postoje schopni zelení…?

Současně však dodáváme, že s napětím sledujeme sabotérské počínání zelených členů vedení města jednajících ruku v ruce se zelenými neziskovkami. Pokud jejich jednání způsobí zkreslení výsledku studie proveditelnosti, budeme nuceni náš postoj změnit.

Schéma tratí na území města Brna při variantě B, tj. Petrov. Železniční síť je oproti stávající složité situaci ještě složitější. To by mělo negativní dopady na rozvoj města. Zdroj: studie Dopracování variant železničního uzlu Brno

Jaké řešení bychom doporučili my

Obě varianty přestavěného uzlu znamenají nové nádraží. V obou případech v nové poloze, posunuté buď o 300, nebo o 800 metrů. Obě varianty mají své výhody, i nevýhody.

Za jednoznačně lepší a pro naše město prospěšnější považujeme variantu Řeka. Průběžně zde budeme doplňovat důvody, které nás k tomuto postoji vedou.

Co nám však hrozí

Budou-li se zelení chovat jako dosud, a není mnoho důvodů myslet si, že ne, hrozí, že nám zůstane jen nulová varianta. Jinými slovy, hrozí, že stát bude okolnostmi donucen důkladně rekonstruovat dnešní nádraží a tím na dlouhé desítky let zakonzervuje současný stav. To by pro naše město i Jihomoravský kraj byla katastrofa:

  • vysokorychlostní vlaky by nezajížděly na hlavní nádraží, pokud by vůbec Brnem jezdily;
  • nabídka regionálních vlakových spojů by nemohla být dále rozšiřována;
  • Brno by postupně zmizelo z mapy evropských dopravních tras (nyní Brnem procházejí dva transevropské dopravní koridory, což je unikátní).

Bohužel, právě takového stavu, ať se schovávají za jakékoli argumenty, zjevně chtějí dosáhnout zelení…


Poznámky pod čarou:

  1. Ptáte se, kdo jsou to vlastně ti zelení? Jsou to zelené neziskovky, které se často vyznačují tím, že šikovně využívají různé dotační peníze a otázku ochrany životního prostředí politizují a zneužívají k prosazování široké neomarxistické agendy. Jsou to také některé další organizace a především jejich politické rameno – Strana zelených. Tuto netransparentní síť organizací a politiků zneužívajících ochranu životního prostředí k čerpání dotačních peněz a prosazování svých zájmů nazýváme zelení.