Lži a polopravdy o variantě Řeka

Takto intenzivně má být zastavěno území Jižního centra ve variantě přestavby železničního uzlu Petrov. Nahoře je vidět nové nádraží (v místě dnešní Malé Ameriky), vpravo o něco níže je obchodní centrum Vaňkovka. Veškerá tato zástavba má být na stejných soukromých pozemcích jako při variantě Řeka. Majitelům těchto pozemků je proto nepochybně úplně jedno, jakou variantu nového železničního uzlu bude stát realizovat. Nemají žádný zvláštní důvod prosazovat jednu variantu, nebo druhou. Napadání zastánců varianty Řeka z podpory zájmů majitelů těchto pozemků je zcela absurdní. Zdroj obrázku: stránky statutárního města Brna.

Variantu nového železničního uzlu Řeka považujeme za nejlepší pro naše město a nás všechny (více o tom v našem článku Jaké řešení doporučuje Brno+). V tomto článku uvádíme na pravou míru časté lži a polopravdy o této variantě, kterými zelení1 dlouhodobě zatěžují debatu o železničním uzlu.

Lež první: varianta Řeka slouží zájmům pozemkových spekulantů

Skutečnost: veškeré železniční stavby včetně nádraží proběhnou na pozemcích, které vlastní stát nebo České dráhy vlastněné státem. Soukromé pozemky jsou pouze v tzv. Jižním centru. Jejich zástavba se netýká projektu přestavby železničního uzlu a počítá se s ní v obou variantách. Čtěte také náš článek Kdo má stejné zájmy s developery.

Lež druhá: varianta Řeka je vysoce nákladná či dokonce předražená

Skutečnost: varianta Řeka je levnější než varianta Petrov. Investiční náklady byly spočítány ve studii Dopracování variant železničního uzlu Brno. Bez vysokorychlostních tratí má podle této studie varianta Řeka stát 19,6 mld. Kč, zatímco varianta Petrov 21,2 až 31,1 mld. Kč podle toho, jak nákladná bude stavební příprava na další etapy. Tyto další etapy budou spočívat v napojení nového hlavního nádraží na vysokorychlostní tratě. Včetně vysokorychlostních tratí je varianta Petrov o 10 miliard korun dražší.

Lež třetí: varianta Řeka nebude dobře obsloužena veřejnou dopravou

Skutečnost: bude. Již dnes se staví tramvajová trať na ulici Plotní. K novému nádraží by vedla ještě další přímá trať po tzv. bulváru. Vedle toho budou fungovat nové železniční zastávky. Jak výstavba, tak provoz nových linek jsou v možnostech města.

Lež čtvrtá: léta se tu „násilně“ prosazovalo jediné řešení

Zelení rádi tvrdí, že se dlouhá léta „násilně“ prosazovalo jediné řešení přestavby železničního uzlu, totiž varianta Řeka. Tvrdí, že za vším stojí podivné zájmy betonové lobby, tajemných vlastníků pozemků v Jižním centru a kdo ví, co ještě… To však není pravda.

Již v letech 1990 až 1992 proběhlo první porevoluční porovnání variant. Bylo to porovnání velmi důkladné, nestranné a ničím nezatížené. Porovnáváno bylo 16 variant, což jistě není malý počet. Do užšího výběru postoupily 4 varianty. Vítěznou variantou byl nový železniční uzel s nádražím u řeky Svratky, dříve tzv. „odsunuté“ nádraží, dnes varianta Řeka. Mezi porovnávanými variantami tehdy byly i varianty dnes prosazované zelenými. Přesto zvítězila varianta Řeka. Žádné podivné zájmy, ale právě tento zcela svobodný, nestranný a důkladný porovnávací proces z let 1990 až 1992 byl a je důvodem dlouholetého příklonu samospráv a státu k variantě Řeka.

Více k tomu v článku Jaká je aktuální situace.

 


Poznámky pod čarou:

  1. Ptáte se, kdo jsou to vlastně ti zelení? Jsou to zelené neziskovky, které se často vyznačují tím, že šikovně využívají různé dotační peníze a otázku ochrany životního prostředí politizují a zneužívají k prosazování široké neomarxistické agendy. Jsou to také některé další organizace a především jejich politické rameno – Strana zelených. Tuto netransparentní síť organizací a politiků zneužívajících ochranu životního prostředí k čerpání dotačních peněz a prosazování svých zájmů nazýváme zelení.