Proč není dobré mít dvě nádraží

Dvě nádraží by znamenala zachování stávajícího sevření Jižního centra železniční infrastrukturou a tím podstatně nižší kvalitu rozvoje tohoto cenného území.

V souvislosti s projektem nového železničního uzlu se čas od času objeví nápad na realizaci dvou nádraží, a to nejčastěji v debatách o variantě Řeka. Tento nápad spočívá v tom, že se ponechá současné nádraží, ovšem pouze pro regionální dopravu, a nové nádraží u řeky Svratky bude sloužit pouze pro dopravu dálkovou a pro vysokorychlostní železnici. U varianty Petrov bývá myšlenka dvou nádraží chápana jako řešení, jak se vyhnout soustavě tří nákladných tunelů pod městem.

Dvě nádraží vypadají na první pohled jako dobrý kompromis. Na druhý pohled se však ukazuje, že to zase tak dobrý nápad není. Vysvětlíme si proč.

Hlavní argument proti vizi dvou nádraží jsou špatné přestupní vazby. Aby železniční uzel mohl plnit dobře svou funkci, musí umožňovat co možná nejtěsnější vazby mezi železničními spoji různých kategorií. Ale nejen to. Jde také o přestupní vazby mezi železnicí a ostatními druhy dopravy. Pokud železniční dopravu rozdělíme do dvou nádraží vzdálených od sebe kolem 800 metrů, podstatně zhoršujeme přestupní vazby. A to nejen v případě přestupů mezi vlakem dojíždějícím na jedno nádraží a jiným vlakem odjíždějícím z toho druhého. Ale také mezi vlakem, který přijede k jednomu nádraží a třeba autobusem, který ale bude odjíždět od toho druhého. Rozlišení mezi vlaky, které budou zajíždět na jedno nádraží a vlaky, které budou zajíždět na to druhé, bude někomu vyhovovat, ale jiným zase ne. Optimální rozdělení vlaků mezi dvě nádraží nebude možné najít. Je zkrátka racionální soustředit všechny vlaky, a s nimi také ostatní druhy veřejné dopravy, do jednoho nádraží a nenabourávat tak přestupní vazby.

Jedním z velkých přínosů nádraží u řeky pro rozvoj města je odstranění bariéry současného železničního tělesa1, které odděluje historické jádro města od tzv. Jižního centra. V případě realizace vize dvou nádraží by tato bariéra zůstala zachována. Další výhodou nádraží u řeky je nový, velký park podél starého železničního tělesa. Toho bychom se však nedočkali.

Je nutné také uvést, že dvě nádraží znamenají nutnost platit spoustu věcí dvakrát. Významně vyšší by byly nejen investiční, ale také provozní náklady.

Můžeme shrnout, že dvě nádraží nejsou dobrý nápad, i když to tak může na první pohled vypadat. Znamenalo by to podstatně horší přestupní vazby, mnohem horší kvalitu rozvoje centrální části města a v neposlední řadě významně vyšší náklady.


Poznámky pod čarou:

  1. To se samozřejmě týká pouze vlastního drážního tělesa, tj. kolejí. Budovy současného nádraží i pošty se bourat nemají a nikdo to neplánuje.