Varianta Řeka a pravidelně dojíždějící

Často opakovaným argumentem proti variantě Řeka je, že nové nádraží u řeky poškodí osoby, které do Brna pravidelně dojíždějí za prací či do školy.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje stojí na železniční dopravě. Poptávka po ní je již dnes vyšší, než je možné uspokojit. Úzkým hrdlem je právě dnešní brněnské hlavní nádraží. Jediným řešením, které tento kapacitní problém odstraní, je přestavba železničního uzlu Brno v jedné ze dvou možných variant – Řeka nebo Petrov. Teprve potom bude poptávka po regionální železniční dopravě plně uspokojována. To je v zájmu mimobrněnských občanů.

Je holým faktem, že nové nádraží ve variantě Řeka bude vzdálenější od historického jádra. Je proto také holým faktem, že cesta MHD směrem k historickému jádru města a dále bude o 3 až 4 minuty delší. Nicméně měřit dopady varianty Řeka na cestující, ať už nepravidelně nebo pravidelně dojíždějící, pouze optikou tohoto faktu není korektní. Jednak je třeba vzít v potaz, že prodloužení cestovních dob se netýká zdaleka všech cílových lokalit ve městě. Díky novému systému MHD se cestovní doba do některých částí města i zkrátí. Dále je třeba vzít v potaz fakt, že uskutečněním přestavby železničního uzlu Brno vzroste význam tzv. nácestných zastávek, tj. menších železničních stanic na území města. Tím pro některé dojíždějící ztratí význam zajíždět až na hlavní nádraží. Efektivnější je v tomto ohledu právě varianta Řeka.

Shrnutí

Je neoddiskutovatelným faktem, že určitou nevýhodou varianty Řeka je to, že cestovní doba MHD do historického jádra a dále na sever se prodlouží o 3 až 4 minuty. Žádné řešení není ideální. Nicméně je třeba jasně říci, že toto je jediná skutečná nevýhoda varianty Řeka. Varianta Petrov sice nemá tuto nevýhodu, ale za to má řadu jiných a podstatnějších nevýhod.

Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde. Kdo tedy chce, bude této nevýhodě přisuzovat nepřiměřeně vysokou váhu a variantu Řeka bude pro ni zavrhovat. Je ale třeba podotknout, že význam této nevýhody bude v čase klesat a jde skutečně o jedinou trvalou nevýhodu jinak velmi dobré varianty nového železničního uzlu pro Brno.