Jak je to s výběrovým řízením na zhotovitele studie proveditelnosti

Historická fotografie dnešního nádraží z věže Petropavlovské katedrály. Byla to krásná doba, ale dnešní železniční technologie, potřeby rozvoje města a požadavky na úroveň dopravy jsou zcela jiné. Takové, kterých můžeme dosáhnout pouze s novým železničním uzlem.

Investiční proces státu je dlouhý a složitý. Než stát investuje veřejné peníze do nějakého projektu, musí proběhnout kvalifikované porovnání jeho možných variant. Proto je v případě přestavby železničního uzlu Brno zpracovávána tzv. studie proveditelnosti, která se nyní chýlí ke svému závěru. Známý zelený aktivista Jakub Patočka, hlavní organizátor vylhaného referenda o železničním uzlu, které v Brně proběhlo v říjnu 2016, oslovil v únoru 2017 některé brněnské organizace dopisem. V tomto dopise manipuluje a překrucuje fakta a vyhrožuje dalším zbytečným a drahým referendem o železničním uzlu. Na adresu studie proveditelnosti uvádí:

„Prvním krokem musí být dopis Vokřálovi: odmítnout již předem studii proveditelnosti jako studii PODVEDITELNOSTI a oznámit mu, že pokud město navrhne přesun bez schválení občany v referendu, zahájíme sběr podpisů za referendum konané se sněmovními nebo s prezidentskými volbami.“

Jeden ze směrů, ze kterých zelenými1 byla, je a bude studie proveditelnosti napadána, je samotné výběrové řízení na jejího zhotovitele. Již v červnu 2015, krátce po uzavření smlouvy na zpracování studie proveditelnosti, organizovali zelení první útok za pomocí spřáteleného novináře jednoho celostátního deníku.

Během výběrového řízení (přesněji zadávacího řízení) na zhotovitele studie proveditelnosti totiž došlo k vyloučení uchazeče s nižší cenou. Název tohoto uchazeče je nám znám, ale nebudeme jej jmenovat, neboť to není podstatné. Uchazečem, který nabídnul druhou nejnižší cenu, byla Společnost pro „Studii proveditelnosti ŽUB“ tvořená třemi obchodními společnostmi: SUDOP Brno, MORAVIA CONSULT Olomouc a AF CityPlan. Společnost pro „Studii proveditelnosti ŽUB“ se také stala zhotovitelem studie proveditelnosti, což je zeleným trnem v oku.

Pravý důvod, proč zelení napadají toto výběrové řízení

Objednatelem studie proveditelnosti je Správa železniční dopravní cesty, která také vypsala výběrové řízení na jejího zhotovitele. Společnost, která byla vyloučena, o níž se zmiňujeme výše, nabídla sice nižší cenu, ale nebyla důsledná a kvůli své neopatrnosti porušila zákon o veřejných zakázkách. Správa železniční dopravní cesty proto tuto společnost musela, ne pouze mohla, ale musela vyloučit.

Podstatnou skutečností ovšem je, že vedoucím autorského týmu, který měl za tuto vyloučenou společnost studii proveditelnosti zpracovávat, byl jistý Ing. Jiří Kalčík. A kdo je Ing. Jiří Kalčík? Je to zelenými oblíbený železniční projektant , který spolu s nimi dlouhodobě usiluje o vnucení nulové varianty železničního uzlu2 našemu městu.

Zelení se tedy pokusili do čela zpracovatelského týmu studie proveditelnosti propašovat svého člověka a mít tak výsledek studie pod kontrolou. Jenže jim to nevyšlo. A to je pravý důvod, proč napadají i výběrové řízení na zhotovitele studie proveditelnosti. Opakujeme, že i kdyby Správa železniční dopravní cesty chtěla nechat společnost s nižší cenou ve hře, nemohla. Vyloučení společnosti, za kterou měl Ing. Kalčík vystupovat jako vedoucí autorského týmu, z výběrového řízení bylo zákonem danou povinností Správy železniční dopravní cesty.


Poznámky pod čarou:

  1. Ptáte se, kdo jsou to vlastně ti zelení? Jsou to zelené neziskovky, které se často vyznačují tím, že šikovně využívají různé dotační peníze a otázku ochrany životního prostředí politizují a zneužívají k prosazování široké neomarxistické agendy. Jsou to také některé další organizace a především jejich politické rameno – Strana zelených. Tuto netransparentní síť organizací a politiků zneužívajících ochranu životního prostředí k čerpání dotačních peněz a prosazování svých zájmů nazýváme zelení.
  2. Nulová varianta znamená pouhou opravu stávajícího nádraží bez potřebného zlepšení parametrů. Pokud by našemu městu zbyla pouze nulová varianta, tedy pokud nedojde k přestavbě železničního uzlu v jedné ze dvou možných variant, pak na hlavní nádraží nebudou zajíždět vysokorychlostní vlaky, pokud vůbec budou Brnem jezdit, nabídka regionálních vlakových spojů nebude dále rozšiřována a Brno postupně zmizí z mapy evropských dopravních tras (nyní Brnem procházejí dva transevropské dopravní koridory, což je unikátní).